เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดื่มเกลือแร่ Sport drinks มีประโยชน์หรือโทษ ต้องใช้อย่างมีความรู้

Sport Drink Gallery เครื่องดื่มเกลือแร่

เครื่องดืมเกลือแร่   ถ้าเราดื่มเพื่อ ความสดชื่นหลังออกกำลัง ก็ง่ายหน่อย เกณฑ์การเลือกแบบนี้ง่ายไม่ต้องคิดมาก ถ้าเลือกดื่ม ต้องการ เครื่องดื่มเกลือแร่รสชาติอร่อย ก็ยิ่งง่ายเพราะเป็นเรื่องของความถูกปาก แต่ถ้าลงลึกระดับประโยชน์ของเครื่องดื่ม บอกตามตรงจากประสบการณ์ส่วนตัวคือ เครื่องดื่มเกลือแร่ จะมีประโยชน์หรือโทษ ต้องใช้อย่างมีความรู้ครับ กินไม่รู้เรื่องก็เป็นโทษ รู้จักใช้ให้เหมาะสมก็เป็นคุณ สรุปง่ายๆอยู่ที่คน

เครื่องดื่มเกลือแร่
Sports drinks are beverages that are specially formulated to help people rehydrate during or after exercise. They are usually rich in carbohydrates – the most efficient source of energy. As well as carbs, which are important in maintaining exercise and sport performance, sports drinks usually contain sweeteners and preservatives. Sports drinks also contain electrolytes (minerals such as chloride, calcium, magnesium, sodium and potassium), which, along with body fluid, diminish as you exercise and sweat. Replacing the electrolytes lost during training promotes proper rehydration, which is important in delaying the onset of fatigue during exercise.
เครื่องดื่มเกลือแร่
Controversy surrounding sports drinks In July 2012, research published by the Guardian questioned the alleged benefits of sports drinks, such as enhanced performance and recovery, with experts from the University of Oxford claiming there is not enough evidence to support the claims from manufacturers and advertisers. The research, which was published in the peer-reviewed medical journal BMJ Open, involved a systematic assessment of magazine and website-based claims for improved sports performance and recovery made by advertisers for sports-related products, including drinks and supplements. The researchers said they found a significant lack of evidence to support the beneficial effect claims made by the vast majority of products. Of the websites and magazines that did provide evidence to back their claims, half of the evidence was deemed to be unreliable. Based on their findings, they concluded that it is practically impossible for people to make informed choices about the pros and cons of advertised sports drinks and other sports-related products.
เครื่องดื่มเกลือแร่
Types of sport drinks There are three main types of sports drinks available, all of which contain various levels of fluid, electrolytes and carbohydrate. Isotonic Isotonic drinks contains similar concentrations of salt and sugar as in the human body Quickly replaces fluids lost through sweating and supplies a boost of carbohydrate. The preferred choice for most athletes, including middle and long-distance running or those involved in team sports. Hypertonic Hypertonic drinks contain a higher concentration of salt and sugar than the human body. Quickly replaces fluids lost by sweating. Suitable for athletes who require fluid without a carbohydrate boost, e.g. gymnasts. Hypotonic Hypotonic drinks contain a lower concentration of salt and sugar than the human body. Normally consumed post-workout to supplement daily carbohydrate intake and top-up muscle glycogen stores. Can be taken during ultra distance events to meet the high energy demands, but must be used in conjunction with Isotonic drinks to replace lost fluids. Most sports drinks are moderately isotonic, containing between 4 and 5 heaped teaspoons of sugar per five ounce (13 and 19 grams per 250ml) serving.
เครื่องดื่มเกลือแร่
Risk of water intoxication While water is the best option for rehydrating your body, drinking excessive amounts can cause an imbalance of electrolytes in the body. This condition is known as water intoxication and although it is very rare, it can be fatal. It occurs when large quantities of plain water are consumed to replace the fluid and electrolytes lost through heavy sweating caused by either hot weather or exercise, or a combination of the two.
เครื่องดื่มเกลือแร่
Sports drinks can be split into three major types: Isotonic sport drinks contain similar concentrations of salt and sugar as in the human body. Hypertonic sport drinks contain a higher concentration of salt and sugar than the human body. Hypotonic sport drinks contain a lower concentration of salt and sugar than the human body.

เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มเกลือแร่

 เครื่องดื่มเกลือแร่

คุณจะเลือกดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ ให้เหมาะสมได้อย่างไรถ้าไม่มีความรู้ ?